Często zdarzają się w naszym życiu sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie rozwiązać konfliktu polubownie. Wobec tego trzeba udać się do specjalisty, który pomoże nam wyjaśnić sprawę. Odpowiedni adwokat lub radca prawny powinien być osobą o wielkich umiejętnościach i sporym doświadczeniu. Kancelaria prawna to nic innego jak popularny adwokat.

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Żeby właściwie wybrać, trzeba zorientować się, jaka jest różnica między radcą a adwokatem prawnym. W rzeczywistości trudno tych różnic szukać. Jeszcze do 2015 tylko i wyłącznie adwokat miał możliwość pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym. Po zmianach przepisów może to robić także radca prawny, jednak tylko wtedy, kiedy nie pozostaje on w stosunku pracy. To druga zasadnicza różnica między tymi dwoma zawodami. Adwokat musi pozostawać w stosunku pracy, natomiast radca nie. Jednak mimo wszystko więcej łączy, niż dzieli obydwie profesje. Są to zawody zaufania publicznego, a oprócz występowania przed sądem urzędem lub innymi instytucjami w charakterze obrońcy, lub pełnomocnika, do ich zadań należy udzielanie porad, czy też konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz opracowywanie projektów aktów prawnych. O tym, kto jest radcą prawnym lub adwokatem, z którego usług warto skorzystać, decyduje wiele czynników.

Kancelaria prawna – Olsztyn

W miejscowości Olsztyn jest wiele kancelarii prawnych, które spełnią potrzeby klientów. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na staż danego specjalisty na rynku. Im jest on dłuższy, tym większa szansa, że jest to ktoś cieszący się dużym zaufaniem klientów, a co za tym idzie, oferuje wysokiej jakości usługi. Istotne jest też doświadczenie oraz wykształcenie – warto więc się w miarę możliwości zapoznać z życiorysem usługodawcy. W końcu przepisy prawne często się zmieniają, dlatego adwokat lub radca prawny musi stale dokształcać się i dowiadywać na temat tych zmian. Bardzo istotna jest też odpowiednia promocja. Kancelaria prawna w takiej miejscowości jak Olsztyn musi dotrzeć do swoich klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony internetowej. Strona powinna być przede wszystkim przejrzysta, aby odwiedzający nie mieli problemów z przyswojeniem treści i żeby szybko znaleźli interesujące ich usługi. Wysokiej jakości ofertę znaleźć można na stronie https://adwokatskwiot.pl/. Klient powinien zwrócić uwagę, czy potrzebuje pomocy w sprawie cywilnej lub prawnej i zgłosić do konkretnego specjalisty swoje zapytanie.

Sprawy cywilne i karne

Kancelaria prawna powinna mieć w swojej ofercie szerokie zakres spraw, którymi się zajmuje. Jeśli chodzi o sprawy karne, to należą do nich działania powszechnie uznawane za przestępstwo. Wyróżnia się tutaj przypadki wymuszeń, niepłacenia podatków, kradzieże, oszustwa, fałszerstwa, narkotyki i handel nimi, cyberprzestępczość, naruszenie nietykalności cielesnej, a także zniesławienie. Z kolei sprawy cywilne to te dotyczące relacji rodzinnych i obywatelskich. Można wyróżnić w tym wypadku sprawy alimentacyjne i rozwodowe, kwestie odszkodowania od pracodawcy, np. za mobbing, podział własności, a także kwestie spadkowe, spory dotyczące umów cywilnoprawnych i niemożności wywiązania się z ich zobowiązań, czy też sprawy dotyczące obcokrajowców, np. legalizacja pobytu. Kancelaria prawna w miejscowości Olsztyn jest w stanie pomóc podczas wielu etapów. Przede wszystkim można z nią skonsultować dokumenty i umowy cywilne, z jej pomocą złożyć zażalenie lub odwołanie w związku z niewłaściwą decyzją sądu, czy też sporządzić różnego rodzaju oświadczenia, pisma sądowe lub umowy cywilne.