Notariusz jest urzędnikiem państwowym, który wypełnia szereg czynności notarialnych.

Czynności notarialne, które realizowane są przez notariusza muszą być zgodne z prawem, a także mieć charakter urzędowy. W czasie wykonywania jakichkolwiek czynności notarialnych to właśnie notariusz zobowiązany jest do tego, aby czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw, a także interesów każdej ze stron. Dotyczy to w szczególności spraw, które mogą powodować skutki prawne dla stron.

Najczęściej po pracy notariusza realizowana jest w kancelarii notarialnej. Jednakże ze względu na szczególne okoliczności lub też charakter działania mogą odbywać się także w innym miejscu.

Rodzaje usług wykonywanych przez notariusza

Kancelaria notarialna obsługuje interesariuszy przy bardzo wielu zróżnicowanych okolicznościach. Warto zauważyć, że notariusz jest zawodem zaufania publicznego. Jest zatem urzędnikiem o kompetencjach w różnych dziedzinach.

Najczęściej do usług, które oferuję kancelaria notarialna zalicza się sporządzanie umów i aktów notarialnych, konsultacje oraz porady prawne, sporządzanie poświadczeń, spisywanie protokołów, przygotowywanie wypisów, odpisów, a także wyciągów dokumentów, sporządzanie dokumentów zgodnie z żądaniem stron, doręczanie oświadczeń. Istnieją także takie czynności notarialne, które nie wymagają sporządzenie aktu notarialnego. Jest to między innymi poświadczenie własnoręczności podpisu, przecież poświadczenie wyciągów dokumentów z oryginałem.

Wynagrodzenie za usługi notarialne jest bardzo zróżnicowane i uzależnione od kilku czynników. Tym samym każda sprawa wyceniona jest indywidualnie. Dlatego też zarobki notariuszy najczęściej uzależnione są od wielkości miasta, lecz także ilości podejmowanych spraw.

Zawód zaufania publicznego – notariusz

Zawód notariusza wymaga prowadzenia tak zwanych czynności notarialnych. Najczęściej obejmują one przygotowywanie różnych rodzajów dokumentów na życzenie interesantów. Dlatego też notariusz zajmuje się między innymi opracowywaniem aktów notarialnych, lecz również wystawieniem odpisów dokumentów czy też Nadawanie mocy prawnej oryginalnych dokumentów.

Bardzo często istnieje konieczność sporządzenia umów kupna lub sprzedaży za pośrednictwem notariusza okropna dzięki czemu potwierdza się ich wiarygodność. Niezbędne jest także skontaktowanie się z notariuszem podczas przygotowywania oświadczeń spadkowych. To właśnie sprawia, że notariusz stał się zawodem zaufania publicznego. Zobowiązany jest on zatem do przestrzegania praw w czasie realizacji czynności notarialnych. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku, kiedy przygotowywane przez niego dokumenty czy też realizowane zadania powodują skutki prawne dla interesantów.

Dodatkowo zgodnie z ustawą prawa o notariacie każdy notariusz zobowiązany został do ścisłego przestrzegania kodeksu etyki zawodowej. W tym samym notariusz powinien sumiennie wykonywać swoje obowiązki, a także zawsze przyjmować stanowisko osoby bezstronnej. Nawet w przypadku, kiedy prowadzona sprawa dotyczy kogoś znajomego. Niezwykle ważne jest również zachowanie przez notariusza tajemnicy zawodowej, ze względu na rangę tworzonych dokumentów, a także wyciągów. Oznacza to zakaz ujawniania informacji innym osobom.